วัดสระเกศฯ ร่วมกับ เจษฎาเทคนิคมิวเซียม มอบรถสองแถวให้โรงเรียนในถิ่นกันดาร

           เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2559 พระพรหมสิทธิ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร ในฐานะประธานสำนักงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความมั่นคง แห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ ร่วมกับ คุณเจษฎา เดชสกุลฤทธิ์ ผู้ก่อตั้งเจษฎาเทคนิคมิวเซียม เป็นประธานมอบรถสองแถวจำนวน 2 คัน เพื่อรับส่งนักเรียนให้กับโรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม ตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น โดยโรงเรียนดังกล่าวมีเด็กนักเรียนจำนวน 500 คน ส่วนใหญ่มีฐานะยากจน และบ้านอยู่ห่างไกลจากโรงเรียน เดินทางลำบาก จำเป็นต้องมีรถรับส่งจากหมู่บ้านต่างๆ

           พระวิจิตรธรรมาภรณ์ เลขานุการสำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมฯ เปิดเผยว่า โครงการนี้เกิดจากการลงพื้นที่ของพระวิทยากรของสำนักงานฯ ซึ่งพบเห็นความขาดแคลนของโรงเรียนในต่างจังหวัดหลายแห่ง จึงได้ปรึกษากับทางเจษฎาเทคนิคมิวเซียมเพื่อหาทางช่วยเหลือ โครงการนี้จึงได้กำเนิดขึ้นมา โดยการมอบรถครั้งต่อไปจะมอบให้กับโรงเรียนพระปริยัติธรรมสำหรับรับส่งสามเณรเรียนหนังสือในชนบท

           ด้านคุณเจษฎา ได้ฝากว่าหากท่านใดมีรถสองแถวไม่ได้ใช้แล้ว หรือมีแต่ตัวถัง สามารถบริจาคเข้าร่วมโครงการได้ ทางพิพิธภัณฑ์มีช่างประจำที่จะซ่อมแซมมอบให้โรงเรียนในถิ่นธุรกันดาร โดยทางเจษฎาเทคนิคมิวเซียมยินดีจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด โดยติดต่อได้ที่คุณมาลาเรือน วงศ์จันทร์สุ โทรศัพท์ 02-8194000 

 

ไมโครคาร์พาเหรดเฉลิมพระเกียรติ 87 พรรษามหาราช