พิพิธภัณฑ์เปิดอังคาร - อาทิตย์ และทุกวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 9.00 น. - 17.00 น.

ไมโครคาร์พาเหรดเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2555

มูลนิธิเจษฎาเทคนิคมิวเซียม ร่วมกับ กองทัพบก และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดกิจกรรมไมโครคาร์พาเหรดเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เจริญพระชนมพรรษา 85 พรรษา เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2555 บริเวณท้องถนนราชดำเนิน

นับเป็นโอกาสมหามงคลยิ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกมหาสมาคม ณ สีหบัญชร พระที่นั่งอนันตสมาคม พระราชวังดุสิต พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม ที่ผ่านมา และเสด็จกลับเมื่อเวลาประมาณ 11.00 น. จากนั้นประชาชนที่มาเฝ้ารับเสด็จและชื่นชมพระบารมีได้เดินทางต่อไปยังบริเวณสนามหลวง

เวลาประมาณ 15.00 น. ขบวนไมโครคาร์ 99 คัน จักรยานโซเล็กซ์โบราณจากฝรั่งเศส 11 คัน สามล้อปั่นหายาก 11 คัน จักรยานหนวดปลาหมึก 7 ที่นั่ง 2 คัน บัสนานาชาติ 16 คัน และรถแปลกหายากอีกจำนวนหนึ่ง ได้เคลื่อนออกจากกองบัญชาการกองทัพบก โดยการโบกธงให้สัญญาณของผู้มีเกียรติจากกองทัพบก ททท. และมูลนิธิเจษฎาเทคนิคมิวเซียม

ขบวนเคลื่อนไปบนถนนราชดำเนินนอก ผ่านหน้าสำนักงานสหประชาชาติ ลานพระบรมรูปทรงม้า แล้ววนกลับมาเข้าถนนราชดำเนินนอก ต่อไปยังสะพานผ่านฟ้า ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย สู่ถนนราชดำเนินใน ถนนสนามไชย ขบวนกลับรถที่หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน แล้ววิ่งกลับไปยังเส้นทางเดิม มีวงดุริยางค์จากทั้ง 3 เหล่าทัพบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์และเพลงมาร์ช คลอไปให้ครึกครื้นตลอดเส้นทาง

หลังจากพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล รถบัสในขบวนทั้งหมด ให้บริการรับส่งประชาชนที่มาเที่ยวงานบริเวณท้องสนามหลวง และตลอดถนนราชดำเนิน ชมไฟ แสงสี และทัศนียภาพของโบราณสถานย่านเกาะรัตนโกสินทร์ สร้างความคึกคักและสนุกสนานโดยทั่วกัน.

Post a comment