พิพิธภัณฑ์เปิดอังคาร - อาทิตย์ และทุกวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 9.00 น. - 17.00 น.

Jeepney

Bedford Bus รุ่น J2

Leyland Titan (opentop)

Leyland Bus (opentop)

Parisien Bus

London Bus (Routemaster)

London Bus ( Routemaster) Blue

Classic Trolley – San Fransisco

Japan School Bus (Nissan)

Japan School Bus (Mitsubishi)

Leyland Bus – Atlantean

Schoolbus (USA)

Schoolbus (USA) blue

Bluebird Bus

รถโดยสาร รสพ.