พิพิธภัณฑ์เปิดอังคาร - อาทิตย์ และทุกวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 9.00 น. - 17.00 น.

DKW Framo

Tempohanseat

Reliant Pickup

Reliant

Reliant Pickup Truck

Vespa

Lambretta

Vespa

Vespa

Vespa

Bajaj

Daihatsu MP5

Vespa

Dihatsu MP5

Daihatsu

Mitsubishi