พิพิธภัณฑ์เปิดอังคาร - อาทิตย์ และทุกวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 9.00 น. - 17.00 น.

Amphicar (Cream)

Amphicar (Red)

Citroen Mehari

Willam City

Toyota

Nissan 6 ล้อ – ไทยรุ่ง