พิพิธภัณฑ์เปิดอังคาร - อาทิตย์ และทุกวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 9.00 น. - 17.00 น.

Renault KZ

Peugeot 202

Citroen c4

Citroen id19

Citroen Traction

Citroen 2cv

Citroen 2cv VAN

Dodge

Austin

Moris Van

mg A

Nash Metropolitan

Lloyo

Mini