พิพิธภัณฑ์เปิดอังคาร - อาทิตย์ และทุกวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 9.00 น. - 17.00 น.

Teresa Barrett

Loved the small tour size (5 people) ! This was one of the main reasons I chose a Museum Pleu Tour.