พิพิธภัณฑ์เปิดอังคาร - อาทิตย์ และทุกวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 9.00 น. - 17.00 น.

คุณเจษฎา เดชสกุลฤทธิ์

ผู้ก่อตั้งและประธานเจษฎาเทคนิคมิวเซียม

Jesada Technik Museum ก่อเกิดจากความหลงใหลในรถยนต์และยานหาหนะทุกชนิดของคุณเจษฎา เดชสกุลฤทธิ์ เมื่อครั้งเยาว์วัย และเมื่อมีโอกาสได้เดินทางไปต่างแดนบ่อย ๆ โดยเฉพาะประเทศในทวีปยุโรป สิ่งที่ทำเป็นประจำคือการเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ยานยนต์ของเมืองที่ไปเยือน จนวันหนึ่งเกิดความคิดที่ว่าเมืองไทยน่าจะมีพิพิธภัณฑ์แบบนี้บ้าง

รถโบราณจากต่างประเทศคันแรกที่เข้าสู่การครอบครองของคุณเจษฎาคือ Messerschmitt KR200 ไมโครคาร์สัญชาติเยอรมันที่ประมูลมาได้จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์เมื่อปีพ.ศ.2540 จากนั้นก็เริ่มต้นสะสมไมโครคาร์มาเรื่อยๆ จนผ่านไปประมาณ 10 ปี มีคอลเล็กชั่นไมโครคาร์มากกว่า 100 คัน เมื่อรวมกับยานยนต์อื่นๆ อีกหลายร้อยคันก็ได้ตัดสินใจเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ แบ่งปันให้คนทั่วไปได้เข้าชมในต้นปีพ.ศ. 2550

ปณิธานของคุณเจษฎาในการก่อตั้งเจษฎาเทคนิคมิวเซียมนั้นต้องให้เป็นพิพิธภัณฑ์เพื่อสาธารณประโยชน์ ไม่หวังผลกำไร มุ่งหวังอนุรักษ์มรดกและประวัติศาสตร์ทางยานพาหนะและเครื่องจักรกลจากทั่วทุกมุมโลก มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา เรียนรู้ เสริมสร้างทักษะ ประสบการณ์และแรงบันดาลใจแก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป

Jesada Technik Museum จัดแสดงยานพาหนะโบราณทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ เปิดให้เข้าเยี่ยมชมโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายใด ๆ นอกจากนี้เรายังจัดกิจกรรมภายนอกพิพิธภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง อาทิ ขบวนพาเหรดรถโบราณเฉลิมพระเกียรติและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย งานสาธารณกุศล และกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว