ครั้งแรกในไทย Amphicar Show งาน “พรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร.๙”

งานพันธุ์ไม้งามอร่ามสวนหลวง ร.๙ ครั้งที่ 25 ระหว่า

Continue reading

ไมโครคาร์พาเหรดเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2555

มูลนิธิเจษฎาเทคนิคมิวเซียม ร่วมกับ กองทัพบก และการ

Continue reading

Remember U-194

อุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็งไปหลายองศาของทะเลบอลติก

Continue reading

เหยี่ยวยนต์ญี่ปุ่นบนถนนเมืองไทย

นี่คือเรื่องราวของปฏิบัติการลากจูงเครื่องบินจากแดน

Continue reading