พิพิธภัณฑ์เปิดอังคาร - อาทิตย์ และทุกวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 9.00 น. - 17.00 น.

Address

Jesada Technik Museum

100, Moo 2, Ngewrai Sub-district, Nakornchaisi District, Nakorn Patom, 73120

Telephone : 034-339468  Fax : 034339467

Mobile Phones : 086-979-5777 , 086-979-6222

Bangkok Office

499, Somdejprapinklao Rd, Bangyeekan, Bangplad, Bangkok, 10700

Telephone : 02-8194000 Fax : 02-8194011

ID Line : JTM2549

Email : info@jesadatechnikmuseum.com