พิพิธภัณฑ์เปิดอังคาร - อาทิตย์ และทุกวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 9.00 น. - 17.00 น.

AC Invacar

Auto bianchi

Arola 4 wheel

Arola 3 wheel

Arie

Addax

BMW Isetta

Messerschmitt KR200

Bond Mark C

Bond Mark A

Mitsuoka

Mini EL

Teilhol citadine

Solyto