พิพิธภัณฑ์เปิดอังคาร - อาทิตย์ และทุกวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 9.00 น. - 17.00 น.

Great Paintings

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla convallis egestas rhoncus. Donec facilisis fermentum sem, ac viverra ante luctus vel. Donec vel mauris quam. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla convallis egestas rhoncus. Donec facilisis fermentum sem, ac viverra ante luctus vel. Donec vel mauris quam. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla convallis egestas rhoncus. Donec facilisis fermentum sem, ac viverra ante luctus vel. Donec vel mauris quam. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla convallis egestas rhoncus. Donec facilisis fermentum sem, ac viverra ante luctus vel. Donec vel mauris quam.

Book Online

Exhibit Showroom

This historic house was built way back in 1700 and since then it’s been awarded several time for its extraordinary beauty. We want you to be part of our museums, experience its beauty and this is why we offer several ways to let you engage with us to help maintain and develop the museums. Whether you are a student aspiring a career in social work or a business person who loves to preserve and care about the ocal history or a couple looking to get married in an awesome traditional way. We have everything for all of you. Become a member today!

Learn more